kassan sanakirja 

Kaikki kassan mittarit, kaavat ja ennusteet joita tarvitset kasvuyrityksessäsi

Kassan saldon ennuste

BURN RATE  

Burn rate kertoo, kuinka paljon kassasta menee rahaa ulos euroina esimerkiksi tulevan 14, 32 tai 60 päivän aikana. Burn rate sisältää ihan kaikki kassasta maksut, jota tarvitaan toiminnan pyörittämiseen. Net burn kertoo, kuinka paljon kassasta kuluu rahaa nettona, kun burn rateen lisätään myynnistä saadut kassaanmaksut.  Kasvu syö kassaa, koska kulut syntyvät etupainotteisesti. Siksi tieto burn ratesta muutamassa sekunnissa on elinehto kasvuyrityksissä. 

ENNUSTETTU MAKSUAIKA 

Ennustettu maksuaika tarkoittaa aikaa päivissä jolloin raha asiakkaalta tulee meille kassaan. Asiakkaiden maksukäyttäytyminen vaihtelee esimerkiksi vuodenajan mukaan ja sama asiakas voi maksaa laskun eri tavoin eri toimittajille.  Ennustettu maksuaika voidaan luokitella maksuviiveen mukaan hyvään (alle 8 päivää), hyväksyttävään (8-14 päivää) tai huonoon (yli 14 päivää). 

ENNUSTETTU KASSAN SALDO TAI KASSAENNUSTE 

Päivätason kassan saldo tiettynä päivänä, kuten 14, 32 tai 60 päivän kuluttua. Ennuste huomioi kaikki kassan tapahtumat kuten asiakkaan maksuajat, tulevat ostot ja maksut.  Kassanennustetta voidaan arvioida optimistisen, neutraalin tai pessimistisen skenaarion mukaan.                    

ENNUSTETUT MYYNNIT JA MAKSUT  

Ennustettu myynti tarkoittaa tulevia myyntilaskuja eli myyntilaskuja jota ei ole vielä lähetetty asiakkaalle.  Tulevaa myyntiä voidaan ennustaa asiakkaiden aiemman osto- ja maksukäyttäytymisen perusteella.              

ENNUSTETUT OSTOT JA LASKUT

Ennustetur ostot tarkoittavat tulevia ostolaskuja eli ostolaskuja jota ei ole vielä tullut reskontraan.  Ostoja voidaan ennustaa aiemman ostokäyttäytymisen perusteella.                    

KASSAENNUSTE

Kassaennuste tarkoittaa kassan saldon ennustamista. Lyhyen ajanjakson ennuste 30-90 päivää vaatii erinomaista tarkkuutta, kuin pitkän aikavälin kassaennuste 3 - 12 kk, joka on taloussuunnittelua. 30-90 päivän kassaennuste saadaan koneoppimista hyödyntäen, kun pitkän aikavälin kassaennuste vaatii talouden ammattilaisen harkintaa. 

RUNWAY

Runway tarkoittaa kuinka kauan kassassa on rahaa. Runway sisältää kassan saldon ja ihan kaikki kassaan tulevat ja kassasta lähtevät maksut. Kasvu syö kassaa, koska kulut syntyvät etupainotteisesti. Siksi tieto runwaysta muutamassa sekunnissa on elinehto kasvuyrityksissä. 

Mittaa kassan tehokkuutta

DPO eli ostolaskujen keskimääräinen maksuaika

DPO (Days of purchase invoices outstanding) on kaikkien ostolaskujen todellinen maksuaika. Yksinkertaisen nyrkkisäännön mukaan kassa on tehokas, kun raha tulee kassan sisään nopeammin, kuin se lähtee ulos. Kun myyntilaskujen todellinen maksuaika on lyhyempi, kuin ostolaskujen todellinen maksuaika, yritys voi kasvaa puhtaalla kassalla.  

DSO eli myyntilaskujen keskimääräinen maksuaika

DSO (Days of sales invoices outstanding) on kaikkien myyntilaskujen todellinen maksuaika eli se huomioi maksuviiveet asiakkaittain.  Kun myyntilaskun todellinen maksuaika on lyhyempi, kuin ostolaskujen todellinen maksuaika, yritys voi kasvaa puhtaalla kassalla.  Jos maksuaikojen välillä on eroja, ongelmia aiheutuu sekä hyvinä että huonoina aikoina. 

KASSAN KIERTONOPEUS eli rahavirran kierto

Kassan kiertonopeus on myyntilaskujen ja ostolaskujen kiertonopeus. Yrityksen tulos voi olla positiivinen, mutta kassa negatiivinen ja päinvastoin.  Yksinkertaisen nyrkkisäännön mukaan kassa on tehokas, kun raha tulee kassan sisään nopeammin, kuin se lähtee ulos. 

MAKSUEHTO

Maksuehto tarkoittaa sovittua maksuaikaa asiakkaalle. 

MAKSUVIIVE

Maksuviive tarkoittaa maksun myöhästymistä päivissä, suhteessa siihen mitä maksuehdoksi on sovittu.

RAHOITUSKUSTANNUS

Maksuaika on käytännössä vakuudeton luotto asiakkaalle ilman korkoa ja siitä aiheutuu aina rahoituskustannus. Rahoituskustannus on sitä korkeampi, mitä pidempi on toteutunut tai ennustettu maksuaika.

VALUUTTAPOSITIO ja VALUUTTARISKI

Valuuttapositio tarkoittaa muussa kuin kassan valuutassa olevia myynti- tai ostolaskuja tai rahoitustapahtumia. Valuuttaan liittyy kurssivaihtelun riski eli todellinen kassaan- tai kassastamaksu euroissa tiedetään vasta sillä hetkellä kun transaktio tapahtuu kassassa.

Ennakoi riskit

KASSAN LUOTTORISKI tai OSTAJARISKI

Mitä pidemmäksi ostajan maksuviive venyy, sitä epätodennäköisempää on että raha koskaan tulee kassaan. Luottoriski kertoo euroissa ostajakohtaisen myyntilaskun riskin.

MAKSUKYKY 

Maksukyky tarkoittaa ostajan kykyä suoriutua avoimista velvoitteista. Ennustettu maksuviive on hyvä maksukyvyn mittari.

Mitä pidemmäksi maksuviive venyy, sitä epävarmempaa on että raha tulee kassaan.  

MAKSUHALU

Maksuhalu on eri asia kuin maksukyky. Maksukykyinenkin asiakas saattaa maksaa laskut myöhässä. Ennustettu maksuviive 30-60 antaa meille mahdollisuuden reagoida viiveeseen ajoissa. Mitä pidemmäksi maksuviive venyy, sitä epävarmempaa on että raha tulee kassaan.  

MAKSUVIIVE

Maksuviive tarkoittaa maksun myöhästymistä päivissä, suhteessa siihen mitä maksuehdoksi on sovittu.

säilytä mielenrauhasi.