top of page

DSO: Mitä Controllerin tulisi tietää?Korkeammat euriborit lisäävät tililimiitin kustannuksia. Käytä DSO:ta kassan optimointiin, mikä tarkoittaa pienempää kassapuskuria pankkitilillä ja alhaisempia korkokuluja tuloksessa.

Jos inflaatio nostaa vielä päätään ja keskuspankit jatkavat inflaation hillitsemistä, kohtaamme korkeampia korkoja ja investointien lykkäyksiä korkeamman diskonttokoron ja sisäisen korkokannan (IRR) vuoksi. Ole valmis ja varmista, että liiketoiminta toimii ilman merkittävää ulkopuolista rahoitusta.


Mikä on kassavirran ja kassaennusteen riski?


Rahamme on pankkitileillämme ja avoimissa myyntilaskuissa (asiakkaiden pankkitileillä).

Asiakkaat maksavat laskunsa eräpäivänä vain täydellisessä maailmassa. Asiakkaiden maksujen ennustaminen on kriittisin osa kassaennustetta ja kassavirran riskiä, koska maksetuilla myyntilaskuilla rahoitetaan palkat, verot, raaka-aineet ja muut ostot.

Voit ennustaa palkat, toimittajamaksut ja verot excelissä, mutta se on hidasta ja herkkä inhimillisille virheille. Asiakkaiden maksuja on vaikea ennustaa, koska asiakkaat maksavat myöhässä ja maksukäyttäytyminen vaihtelee. Joten tässä riski tulee esiin.


Käytännössä, mitä merkittävämpi myyntilasku on, sitä suurempi on sen vaikutus kassavirtaan, kassaennusteeseen ja kassavirran riskiin.

DSO kertoo, kuinka monessa päivässä asiakas maksaa myyntilaskun sinulle.

Days Sales Outstanding (DSO) on kassan mittari, joka kertoo, kuinka monessa päivässä asiakas maksaa myyntilaskun sinulle. DSO mitataan päivittäin maksettujen myyntilaskujen perusteella.


Käytännössä mitä merkittävämpi myyntilasku on, sitä suurempi on vaikutus kassavirtaan, kassaennusteeseen ja kassavirran riskiin. Sama koskee DSO:ta.


Miksi kirjanpitoon perustuva kuukausittainen DSO on harhaanjohtava? Joskus näemme DSOn laskettuna kuukausittain käyttämällä taseen kuukausittaisia ​​kirjanpitosaldoja, mikä on harhaanjohtavaa ja on muistettava että se ei kerro riskeistä. Kun näet sen, mittari on vähintään kuukauden vanha ja se on laskettu kuukauden aikana tapahtuneen kirjanpidon saldojen perusteella, joka voi sisältää jaksotuksia ja kirjanpitokirjauksia. Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä: merkittävällä myyntilaskun maksulla on valtava vaikutus DSO:hon, jota kirjanpidon raportit eivät huomioi.

Kuinka käyttää DSO:ta nykyisessä markkinaympäristössä kassavirtariskin hallinnassa? Monissa menestyneissä S&P 500 -yrityksissä, joilla on positiivinen kassavirta, controllerit hyödyntävät maksuaikojen dynamiikkaa. Maksuaikojen dynamiikkaa käyttämällä controllerit vähentävät kassavirtariskiä ja parantavat kassaennustetta. Monien menestyneiden S&P 500 -yritysten controllerit käyttävät vain yksinkertaista nyrkkisääntöä: pidä myyntilaskun maksuaika (DSO = Days Sales Outstanding) lyhyempänä kuin ostolaskun maksuaika (DPO = Days Purchase Outstanding). Mikäli maksuajoissa on eroja, tulee kassaennusteessa ongelmia niin hyvissä kuin vaikeinakin aikoina. Voimakkaan kasvun aikana kassaan maksun nopeuttaminen on elintärkeää etupainotteisten kulujen vuoksi. Tasaisen kasvun aikana maksuaikojen dynamiikka jättää enemmän rahaa investointiin tai lainojen maksamiseen. Ja taantuman aikana: Cash is king.


Kuinka käyttää DSO:ta kassaennusteessa ja kassavirran riskin hallinnassa? DSO:n suunta on aina paljon tärkeämpi kuin mittarin absoluuttinen arvo. Aseta tavoitteeksi, että DSO mittarisi on nopeampi kuin toimiala, aikaisempi DSO mittarisi tai DPO (ostolaskujen todellinen maksuaikasi). DSO:n nopeuttaminen voidaan tehdä kahdella tavalla: neuvottelemalla maksuehdot lyhyemmiksi ja pitämällä maksuviiveet hanskassa. Rakenna kassavirtakoneesi lyhyillä maksuehdoilla: neuvottele maksuajat lyhemmiksi kuin olet sopinut ostolaskujen maksuajasta (DPO). Varmista, että taloustiimisi laskuttaa ripeästi.


Vinkit, kuinka ottaa DSO kassavirran riskin mittariksi 1. Käytä riskraten valmiita DSO ja DPO -mittareita maksuajan seurantaan reaaliajassa. 2. Aseta tavoitteesi parantaa DSO:ta. Se voi olla nopeampi kuin toimiala, aiempi DSO tai DPO. 3. Nopeuta DSOta pitämällä myyntilaskujen maksuajat hanskassa. Ympäristö muuttuu tällä hetkellä nopeasti. Jos haluat saada kassaennusteen nopeammin, palvelemme sinua mielellämme - nopeasti.

Grow Faster with Less RiskStart using riskrate is free of charge. No manual work, no hidden costs, no set up fees, no integration project. We think that knowing future money flow should be a basic right for every company.


Sign up in 8 min, instantly get results.


Book a 30 min demo.

Comentários


bottom of page