Runway


Startup tai Scaleup yrittäjän kriittisin resurssi on aika. Startup yrittäjän on saatava mahdollisimman paljon aikaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienillä resursseilla. Runway mittaa tätä aikaa.

Startup yrittäjän on saatava mahdollisimman paljon aikaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienillä resursseilla. Runway mittaa tätä aikaa.

Runway kertoo, kuinka monta päivää tai kuukautta kassassa on rahaa. Runway huomioi kassan saldon sekä kaikki kassaan tulevat ja kassasta lähtevät maksut eli kaikki liiketoiminnan pyörittämiseen tarvittavat kulut. Kasvu syö kassaa, koska kulut syntyvät etupainotteisesti ja siksi Startup -yrityksen kassasta lähtevät kulut ovat suuremmat kuin tulot.


riskrate auttaa sinut alkuun ilman sekuntiakaan käsin syöttöä.

Voit saada varmuuden Runwaysta täysin automaattisesti.

Katso Runway ennusteesi automaattisesti tästä riskrate pystyy auttamaan sinut alkuun ja voit saada datastasi automaattisesti Runway -ennusteen. Katso Runway ennusteesi riskrate kassaennusteesta tästä. Alkuvaiheen Startup -yritykset seuraavat tyypillisesti kassaa ja Runwaytä huomattavasti tarkemmin kuin kypsemmät Scale up -yritykset, koska laskutettua myyntiä ei voi saada heti, kun tuotetta ja yritystä rakennetaan. Tämä on tärkeää pitää mielessä - jos käytät rahaa upean tuotteen luomiseen ja kasvuun ilman tietoa Runwaystä, yrityksesi voi epäonnistua jo ennen kuin edes olet saanut myynnistä rahaa kassaan.

Varmuus Runwaystä on elinehto, koska rahoituskierros voi viedä odotettua kauemmin aikaa.

Runwaytä voi pidentää myynnin laskutusmallilla tai karsimalla kuluja.

Miksi Runway on tärkeä Startup yrittäjälle? Runway vastaa Startup -yrityksen tärkeisiin kysymyksiin, kuten voimmeko tehdä lisää rekrytointeja tai pitääkö kuluja sopeuttaa. Runway ennuste on tärkeä myös siksi, että rahoituskierros vie kuukausia.

Kuinka Runwaytä voi pidentää? Runway riippuu siitä, kuinka hyvin Startup -yritys pystyy hallitsemaan kassaa. Startup yrittäjä kerää rahoituskierroksella tyypillisesti Runwayn seuraavaksi 12 - 18 kuukaudeksi. Rahoituskierros voi viedä kuitenkin odotettua kauemmin aikaa ja siksi reagointi on tärkeää. Runwaytä voi pidentää esimerkiksi muuttamalla myynnin laskutusmallia tai karsimalla kuluja joka pienentää burn ratea.

  • Laskutusmalli muuta myynnin laskutusmalli ja laskuta etupainotteisesti12 kuukautta etukäteen

  • Myyntimalli tarjoa asiakkaille konsultointipalveluja tuntilaskutuksena

  • Alihankinta uusien rekrytointien hankinta ostopalveluna tai määräaikaisena alihankintana

  • Sopimukset vuokrasopimusten muuttaminen määräaikaiseksi

  • Oma rahoitus sijoitus yritykseen Foundereiden kanssa ja/tai omien palkkojen jousto


Runway on varma, kun kaikki laskut on mukana ennusteella.


Runway on kassan ennustamista. Varmuus Runwaystä on elinehto ja on tärkeää että se on laskettu oikein. Kassaennusteessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kassaennusteella on mukana kaikki kassan data ja että data on ajantasaista. riskrate antaa automaattisesti datastasi päivätason Runway ennusteen, jonka lisäksi voit tehdä helposti oman 12 - 18 kuukauden kassaennusteen. Voit yhdistää Runway -ennusteelle yhden tai usean pankkitilin. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää Runwayhyn liittyen, palvelemme sinua mielellämme. Voit katsoa Runway -ennusteesi tästä tai varata sinulle sopivan ajan tästä. riskrate ennustaa Runwayn 10 x nopeammin ja tarkemmin.