top of page

Runway kertoo kuinka kauan rahavarat riittävät, 100% varmuus automaatiolla.


riskrate Cash Runway

Kassa ja rahavarojen riittävyys on toimitusjohtajalle välttämätön kassan mittari, erityisesti nyt korkeampien euribor -korkojen aikana. Kassan mittari Runway kertoo, kuinka monelle kuukaudelle yrityksellä on rahavaroja ilman ulkopuolista rahoitusta.

Mitä suurempi epävarmuus kassasta, sitä pidempi runwayriskrate Cash Runway

Runway -mittarin taso riippuu yrityksen myynnin ennusteesta, kulurakenteesta ja tulevista investoinneista. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että Runwayn arvo yli 12 kuukautta on hyvä, kun taas Runwayn arvo alle 6 kuukautta alkaa olla yritykselle riski. Tavoitteena oleva runway riippuu yrityksen kyvystä kattaa kassastamaksut (palkat, vuokrat, työkalut tai investoinnit) myynnistä saatavalla kassaanmaksulla. Mitä suurempi epävarmuus, sitä pidempi on tavoitteena oleva runway. Startup / scaleup yrityksellä tavoitteena oleva runway on tyypillisesti pitkä.  Jos tuote ei ole vielä valmis generoimaan myyntiä samanaikaisesti kun tuotekehitykseen tarvittavat palkkakulut on korkeat, on tärkeää varmistaa, että runway on riittävän pitkä rahoituskierroksen closaamiseksi. Vakiintuneella yrityksellä runway voi olla tilapäisesti hyvin lyhyt, esimerkiksi voitonjaon jälkeen, mikäli yritys voi luottaa siihen että rahaa tulee kassaan myynnistä. Vakiintuneessa yrityksessä usein investoinnit ja siihen liittyvä takaisinmaksu pidentää tavoitteena olevaa runwayta. Mitä pidempi Runway, sitä enemmän yrityksellä on aikaa sopeuttaa toimintaansa. Ensimmäinen toimenpide Runwayn pidentämiseksi on panostaa myyntiin, joka tuo lisää rahavaroja kassaan. Seuraava toimenpide Runwayn pidentämiseksi on pienentää kassasta maksuja, mikä tarkoittaa kulujen karsimista. Kolmas toimenpide Runwayn pidentämiseksi on hakea ulkopuolista rahoitusta, joko pankilta tai oman pääoman ehtoisilta sijoittajilta.


Runway perustuu kassaennusteeseen


Runway perustuu kassaennusteseen eli ennustettuun nettokassavirtaan. Riskraten avulla voit saada kassaraportin, runwayn ja kassaennusteen klikkauksella. Automatisoinnin etuna on 100 % varmuus kassan ja rahavarojen riittävyydestä ja runway -mittarin arvosta, joka on tärkeää toimitusjohtajalle ja hallitukselle.


riskrate Cash Forecast

Runway lasketaan jakamalla yrityksen pankkitileillä olevat rahavarat yrityksen kuukausittaisella ennustetulla nettokassavirralla. Nettokassavirta tarkoittaa ennustetun sisääntulevan kassan (myyntitulot) ja ennustetun ulosmenevän kassan (menot, kuten palkat, materiaalit, vuokrat, verot jne.) välistä eroa. Runwayn laskennan oletuksena on, että yrityksesi ei saa lisärahoitusta tarkasteluajanjaksona.

Kuinka automaatio parantaa runwayn luotettavuutta?

Riskrate automaation avulla voit ohittaa mahdolliset sudenkuopat, jotka vaikuttavat Runwayn ja kassaennusteen tarkkuuteen.


Kassastamaksujen tai kassaennusteen tarkkuus, kun menot vaihtelevat


Kuukausittaisten menojen ennustaminen voi olla haastavaa, varsinkin jos yrityksesi menot vaihtelevat tai tulovirrat ovat epäsäännölliset. Tässä tapauksessa toteutuneen kassavirran analysointi vie aikaa, jotta tulevaisuuden kassavirta eli menot ja tulot voidaan ennustaa tarkasti.


Riskraten automaatiolla voit saada tarkan nettokassavirtaennusteen seuraaville 12 kuukaudelle, joka huomioi esimerkiksi kausivaihtelut kiinteiden ja muuttuvien kulujesi välillä, mikä johtaa tarkkaan kassavirtaennusteeseen. Tarvittaessa voit muokata automaattista ennustettasi ja katsoa, kuinka paljon runway pitenee jos karsit kuluja.


Nettokassavirran ennustaminen seuraaville 12 kuukaudelle kausivaihtelut ja trendit huomioiden


Tulevan nettokassavirran ennustaminen seuraaville 12 kuukaudelle on aikaa vievää, koska siinä on tärkeää huomioida liiketoiminnan trendit ja kausivaihtelut. Muutokset näissä tekijöissä vaikuttavat suoraan kassavirtennusteeseen.


Riskraten automaatiolla voit saada tarkan nettokassavirtaennusteen seuraaville 12 kuukaudelle, joka huomioi esimerkiksi kausivaihtelut kiinteiden ja muuttuvien kulujesi välillä, mikä johtaa tarkkaan kassavirtaennusteeseen.


On hyvä pitää mielessä, että yllättävät kulut on myös hyvä huomioida runwayn laskennassa. Siksi voit tarvittaessa voit muokata automaattista ennustettasi ja katsoa, kuinka paljon runway pitenee tai lyhenee jos jotain yllättävää tapahtuisi.

Automate all your financial reporting with riskrate


Start using riskrate free of charge. No manual work, hidden costs, set-up fees, or integration projects.

We think growing faster with less risk should be a basic right for every company.


Sign up and run your first financial report in less than 3 minutes.


Book a 30-minute demo.

Comments


bottom of page