SaaS-yrityksen kassaennuste: näin optimoit kassan


Tällä viikolla kassatreenissä keskitymme SaaS -yrityksen kassan ennustamiseen.

Sopimuslaskutus (SaaS eli Software as a Service) tai vuokramalli ovat liiketoiminnan valtavirtaa tänään. Suurin osa uusista startup -yrityksistä toimii SaaS -mallilla. Myös perinteisen liiketoiminnan yritykset, hakevat nyt uutta kasvua muuttamalla yksittäisen tuotteen myynnin vuokrasopimukseksi.SaaS-mallin kilpailuetu perustuu siihen, että se madaltaa asiakkaan ostokynnystä, koska tuotteen tai palvelun voi hankkia matalalla kuukausihinnalla. Koska kuukausihinta on matala, SaaS -yritykselle on elintärkeää saada asiakkaita mahdollisimman paljon, mahdollisimman nopeasti ja päästä markkinajohtajaksi omassa segmentissä.

Mitä nopeammin SaaS -yritys päättää kasvaa, sitä enemmän se syö kassaa. SaaS -yrityksen kassan haaste syntyy siitä, että kustannukset syntyvät etupainotteisesti, kun taas sopimuksia myydään matalalla kuukausihinnalla.

Lukumääräisesti sopimuksia on paljon ja ne ovat pituudeltaan erilaisia, jolloin kassan ennustaminen excelillä, ERPin tai kirjanpito-ohjelman kassaennusteella on mahdotonta.Suuri osa riskrate kassaennusteen asiakkaista on kasvuhakuisia SaaS -yrityksiä, kenellä on tarve optimoida ajankäyttö myyntiin ja kasvuun. Tähän tarpeeseen koneoppimisen antama kassaennuste on erinomainen valinta.


Tarkka kassaennuste optimoi SaaS-yrityksen kassapuskurin

Kassapuskuri tarkoittaa ylimääräistä rahaa pankkitilillä. Kassapuskurilla varaudutaan tulevaan tai paikataan sumuista ennustettavuutta. Perinteisesti ajatellaan, että SaaS-yrityksen kassassa olisi hyvä olla 3 - 6 kk kassapuskuri. Tähän ei kuitenkaan ole yksiselitteistä vastausta, koska kassaan vaikuttavat esimerkiksi SaaS-yrityksen myynnin ja ostojen laskutusmalli, kulurakenne sekä maksuajat.

Perinteisesti kassapuskuri korvaa heikkoa kassan saldon ennustetta. Mitä parempi kassan ennustemalli on käytössä, sitä paremmin SaaS-yritys voi luottaa kassan saldon ennusteeseen ja sitä pienempi kassapuskuri on tarpeen. 🔭


riskrate hyödyntää koneoppimista, joka toimii erinomaisesti SaaS-yrityksen kassaennusteessa. Koneoppimisen suurin hyöty on ennustetarkkuus, koska se voi ennustaa luotettavasti asiakkaan osto- ja maksukäyttäytymisestä päivän tarkkuudella. Käytännössä SaaS-yritys saa tarkan ennusteen tulevasta 30-90 päivän kassan saldosta riippumatta siitä, kuinka säännöllisesti sopimukset toistuvat. Uudet sopimukset on helppo syöttää toistuvina käsin.

Pudota burn raten ennustamiseen käytetyt tunnit sekunneiksi ☕️

Kasvu syö kassaa ja siksi burn rate on SaaS-yrityksen tärkeimpiä mittareita. Burn rate kertoo, kuinka paljon kassasta menee rahaa ulos euroina esimerkiksi tulevan 14, 32 tai 60 päivän aikana. Burn rate sisältää ihan kaikki kassasta maksut, jota tarvitaan toiminnan pyörittämiseen.

Tieto burn ratesta auttaa arjen päätöksissä Sen perusteella SaaS-yritys saa esimerkiksi varmuuden voiko euroja allokoida uuteen Facebook -kampanjaan, voiko Hubspotiin ostaa lisäominaisuuksia tai paljonko uutta myyntiä pitää saada kulujen kattamiseksi.Burn raten laskeminen on tarkkuutta vaativaa ja altis inhimillisille virheille. Koneoppiminen pystyy antamaan sekunnissa ennusteen burn ratesta, joka säästää tuntikausia työaikaa. Lisäksi riskrate filtteröinti kertoo SaaS-yritykselle burn raten sekunneissa mille tahansa ajanjaksolle tai päivälle 30 päivää taaksepäin, 23 tai vaikka 60 päivää eteenpäin.

Luotettava ennuste asiakkaan maksuajasta dataa rikastamalla

Asiakkaat maksavat laskunsa ajallaan vain täydellisessä maailmassa. Tavarassa voi olla virhe, asiakkaan laskujen hyväksyntä voi olla hidasta vaikkapa loman sijaisuuden vuoksi tai asiakkaat maksavat laskunsa eri tavalla eri toimittajlle kassan optimoimiseksi.

SaaS-yritys, joka myöntää asiakkaalle maksuaikaa, tarvitsee luotettavan ennusteen maksuajasta mutta ongelmana on, että pienen yrityksen oma data ei ole riittävä luotettavaan ennusteeseen. riskrate rikastaa yrityksen maksukäyttäytymistä reaaliaikaisella laskutustiedolla ja siksi se pystyy kertomaan yritysasiakkaan maksuajan aina ennen uutta kauppaa, kassaennusteessa sekä mittaamaan maksuaikojen kiertonopeutta reaaliaikaisesti.

Kun myyntilaskujen maksuaika on lyhyempi kuin ostolaskujen maksuaika, raha tulee nopeammin kassaan kuin lähtee. Ystävällinen, henkilökohtainen sähköposti tai puhelinsoitto on hienoin tapa reagoida jos asiakkaan suoritus on myöhässä. Se pitää myös yrityskuvan kunnossa. 🌼

Kuinka SaaS-yritys voi tulouttaa rahaa kassaan nopeammin?

Jos olet muuttamassa liiketoimintaa SaaS -malliksi, harkitse laskutusmallin muuttamista etupainotteiseksi (esimerkiksi 6 -12 kuukautta etukäteen) sekä pyri neuvottelemaan maksuehdot mahdollisimman lyhyeksi, esimerkiksi 14 päivää.

Sen lisäksi kassa tehostuu, jos pystyt pitämään palkkakulut matalina, hyödyntämään kaikki resurssit 100% (eli tekemään kaiken mahdollisen sisäisesti) sekä myymään ohjelmiston rinnalla työtuntien perusteella hinnoiteltua työtä.

Tsemppiä kassan tehostamiseen! 👋🏽

riskrate muuttaa SaaS-yrityksen kassan datan erinomaiseksi 30 - 90 päivän ennusteeksi.